Holimate

Tìmbạnđồnghànhphụhợpchochuyếnđicủabạn

SắpramắtĐăngkíngay!

Ứng dụng điện thoại với những
tính năng tuyệt vời


Kê khai khả năng tài chính của bạn

Tôi có thể chi trả cho cả hai
Tôi chỉ có thể chi trả cho bản thân
Tôi không thể tự chi trả cho chính mình

Tìm những người bạn phù hợp

Khámpháhìnhảnhvàkhảnăngtàichínhcủanhauvàbắtđầutròchuyện!
Tìmngườibạnđồnghànhcóchungsởthích

Hãy đi du lịch!

Hãy lập kế hoạch du lịch chỉ khi hai bạn cảm thấy phù hợp với nhau
Hãy du lịch xuyên quốc gia với bạn bè để khám phá những địa danh mới

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương

BạncóthểtrởthànhmộtHướngDẫnViên Du LịchĐịaPhươngchonhữngngườinướcngoàicầnbạn!

Nhữnglợiíchtuyệtvờitừchúngtôicho chuyếnđi


Tìm kiếm bạn bè để cùng đi du lịch ngay bây giờ!

Tìmkiếmbạnbè ở địaphươnghoặctoàncầu

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương

Có thể trở thành một Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương cho những người nước ngoài cần bạn!

Liệt kê các quốc gia mà bạn muốn đến thăm!

Cho dùbạncókhảnăng chi trả hay không, chỉcầnliệtkênó

Xem qua nhữngảnhchụpmànhình tuyệtvời


Blog Posts


Muốnđặtcâuhỏi ?